Causal Agent 7 місяці тому
джерело
коміт
1e9b5139f0
Підписано: Curtis McEnroe <june@causal.agency> Ідентифікатор GPG ключа: CEA2F97ADCFCD77C
1 змінених файлів з 6 додано та 0 видалено
  1. 6
    0
      Linux.mk

+ 6
- 0
Linux.mk Переглянути файл

@@ -0,0 +1,6 @@
LIBRESSL_PREFIX = /usr/local
CFLAGS += -D_GNU_SOURCE
LDLIBS = -lncursesw -lpthread
LDLIBS += $(LIBRESSL_PREFIX)/lib/libtls.a
LDLIBS += $(LIBRESSL_PREFIX)/lib/libssl.a
LDLIBS += $(LIBRESSL_PREFIX)/lib/libcrypto.a

Завантаження…
Відмінити
Зберегти