Pārlūkot izejas kodu

Use getline in place of fgetln

master
Causal Agent pirms 6 mēnešiem
vecāks
revīzija
c4c4de6923
Parakstījis: Curtis McEnroe <june@causal.agency> GPG atslēgas ID: CEA2F97ADCFCD77C
1 mainītis faili ar 7 papildinājumiem un 5 dzēšanām
  1. 7
    5
      log.c

+ 7
- 5
log.c Parādīt failu

@@ -132,12 +132,14 @@ void logReplay(struct Tag tag) {
FILE *file = logFile(tag, time);
rewind(file);

size_t len;
char *line;
while (NULL != (line = fgetln(file, &len))) {
char *line = NULL;
size_t cap = 0;
ssize_t len;
while (0 < (len = getline(&line, &cap, file))) {
if (len < 1 + StampLen + 2 + 1) continue;
line[len - 1] = '\0';
if (len > 1 + StampLen + 2) line = &line[1 + StampLen + 2];
uiFmt(tag, UICold, "\3%d%s", IRCGray, line);
uiFmt(tag, UICold, "\3%d%s", IRCGray, &line[1 + StampLen + 2]);
}
if (ferror(file)) err(EX_IOERR, "%s", tag.name);
free(line);
}

Notiek ielāde…
Atcelt
Saglabāt